14 nye byhaver - et inspirationskatalog

27-10-2016

I 1996 udgav Bygge- og Boligstyrelsen publikationen ”14 byhaver - Gårdanlæg i byfornyelsen”, der både viste nogle af de bedste eksempler på og gjorde status over gårdforbedringer udført i tætte byområder i perioden 1980– 1995.

Denne publikation har et analytisk fokus på form, funktion og oplevelsesværdi i de 14 konkrete eksempler og konkluderer, at der i perioden var en tendens til både at vægte privat ophold på arealer nær egne opgange og fællesarealer i andre dele af gårdanlæggene.

Tanken med nærværende publikation er at supplere ovennævnte eksempelsamling ved at præsentere et beskrivende og billedrigt overblik over et udvalg af de nyere gårdforbedringer, der er gennemført fra 1995 og frem til ca. 2012. De 14 nye anlæg viser, at både semi-private og fælles arealer i gårdanlæggene stadig vægtes højt, men med en tydelig tendens til at integrere stadig flere fællesskabsfremmende elementer i gårdforbedringerne.

Publikationen er tænkt som et konkret inspirationskatalog for alle, der er involveret i beslutnings- og planlægningsprocesser i forbindelse med fornyelse af urbane gårdanlæg – det være sig kommuner, bygningsejere, beboergrupper, rådgivere eller andre. Publikationen er bygget op omkring 14 eksempler fra hele landet, hvor hovedtræk i gårdanlæggenes udformning og anvendelse beskrives.