Guide til brug af Almen2tal

03-10-2016

Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Med baggrund i § 115 a om totaløkonomisk rentable merinvesteringer i lov om al-mene boliger m.v. (LBK nr. 1278 af 18. november 2015 ændret ved LOV nr. 299 af 22. marts 2016) og ”Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lav-energiboliger i alment byggeri m.v.” (lavenergibekendtgørelsen) (BEK nr. 314 af 30. marts 2016) har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fået udarbejdet et beregningsprogram til påvisning af totaløkonomisk rentabilitet af merinvesteringer i lavenergibyggeri (Almen2tal).