Mobilitet på tværs af generationer

13-10-2016

Velfærdspolitisk Analyse nr. 7:
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres indkomstniveau. Knap 2 ud af 3 børn, der er vokset op i familier med lav indkomst, har som voksne en højere indkomst end deres forældre. Det er et af flere billeder på en stærk social mobilitet.