En vejledning for drift og vedligehold af byejendomme: Hvor, hvornår, hvordan?

07-09-2016

Denne vejledning henvender sig som hjælp og inspiration til de mange ejere af ældre byejendomme. Målet er en handy og tilgængelig vejledning om, hvordan en ejendom holdes under opsyn og sikres en periodisk forsvarlig vedligehold og drift.

For sen iværksættelse eller valg af utilstrækkelige løsninger kan resultere i store udgifter til forgæves og unødvendige driftsarbejder. Det er formålet med denne vejledning at hjælpe bygningsejerne med at træffe de rette beslutninger.

Vejledningen er disponeret, så den kan anvendes af bygningsejere med forskellige driftsmåder og økonomi.

Der er ikke skrevet nye tekniske specifikationer og vejledninger, hvor de i forvejen foreligger.

Hvor det er relevant, henvises til foreliggende kvalificerede anvisninger samt til den opsamlede viden og 'gode erfaringer'. Formålet er at inspirere, motivere og skabe overblik for at sikre den økonomiske styring og grundlaget for byggetekniske/økonomiske beslutninger, så professionel rådgivning fra håndværkere og rådgivere bliver rekvireret i tide.