Et trygt og værdigt liv med demens

26-09-2016

Oplæg til DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGPLAN 2025. Publikationen kan også hentes i en kort version.

Udgangspunktet for planen er klart: Mennesker med demens skal kunne leve et værdigt og trygt liv. Udredningen, behandlingen og plejen af demensramte skal i højere grad ske med udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier, og demensindsatsen skal være fokuseret på tidlig opsporing, høj kvalitet og den nyeste viden.

Derudover skal de pårørende tilbydes bedre rådgivning og mere støtte og inddrages aktivt i indsatsen over for deres familiemedlemmer, der er ramt af en demenssygdom.

Publikationen kan hentes i en fuld version eller/og i en kort version.