Inspirationskatalog til udvikling af multihuse

16-09-2016

Mange landsbyer og mindre byer er udfordret af fraflytning, aldrende befolkning og funktionstømte bygninger, men mange steder har man genanvendt disse bygninger eller bygget nyt for at etablere multihuse.

Projektets formål har været at undersøge muligheder og behov for etablering af multihuse, som grundlag for dækning af servicebehov i tyndt befolkede egne af Danmark. Projektet har også haft til formål at undersøge muligheder og erfaringer med genanvendelse af funktionstømte bygninger og etablering af multihuse.