Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

30-05-2017

Velfærdspolitisk Analyse nr. 11: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvor børn og unge med psykiatriske diagnoser er anbragt. Analysen viser, at selvom flere børn og unge anbringes i plejefamilier i dag end tidligere, så er børn og unge med en psykiatrisk diagnose oftest anbragt på specialiserede sociale tilbud som døgninstitutioner og opholdssteder. Analysen viser også, at der har været en markant stigning i antallet af psykiatriske diagnoser blandt anbragte børn og unge, men at denne stigning ikke er større end hos øvrige børn og unge.