Politisk aftale om ghettorepræsentanter

16-08-2018

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) ønsker at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”.

Som led heri har økonomi- og indenrigsministeren den 30. maj 2018 udpeget tre særlige ghettorepræsentanter.

I forlængelse heraf har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om de nødvendige regler om ghettorepræsentanterne, deres opgaver og deres kompetencer, jf. nedenfor, og det er desuden som en naturlig konsekvens heraf aftalt, at fremtidige udpegelser af ghettorepræsentanter drøftes mellem økonomi- og indenrigsministeren og aftalepartierne.