Velfærdspolitisk analyse: Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri

23-08-2018

Med denne analyse foretages for første gang en undersøgelse af overlappet mellem voksne modtagere af kommunale indsatser efter serviceloven og patienter i den regionale sygehus-psykiatri på baggrund af registerdata. Analysen er baseret på data fra 52 kommuner, der indgår i de anvendte registre på socialområdet.