Anbragte børn og unges trivsel 2018

29-12-2018

Med to af regeringens ti mål for social mobilitet er retningen sat for, at udsatte børn og unges faglige niveau skal forbedres, lige som flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I denne undersøgelse kortlægges trivslen blandt anbragte børn og unge i aldersgrupperne 11, 13, 15 og 17 år.