Tiltagspakke til fremme af tilgængelighed 2018

23-01-2018

Formålet med den nye tilgængelighedspakke er, at bygninger som tilbyder offentlig adgang i højere grad skal indrettes, så det er muligt for alle borgere at komme ind i dem og bruge dem.