Værdighed i ældreplejen - en hjertesag

28-03-2018

I publikationen "Værdighed i ældreplejen - en hjertesag" kan du læse om: Styrkelse af de ældres selvbestemmelse, Bedre plads til de pårørende, Mere nærvær ved livets afslutning, Adgang til fællesskabet for alle.

Værdighed i ældreplejen

Danmark er et stærkt velfærdssamfund, og vi drager omsorg for de ældre borgere, der har brug for hjælp, så de får friheden til at leve et godt ældreliv. Det samfund ønsker regeringen at udvikle, så vi får mest mulig velfærd for pengene til gavn for den enkelte ældre. Med hver ny generation af ældre kommer nye udfordringer til. Dem skal vi være de første til at se og komme med bud på, hvordan vi løser. Selvom Danmark er et godt land at blive gammel i, skal vi hele tiden arbejde for at gøre det endnu bedre.

I de kommende år vil gruppen af ældre vokse betragteligt. Fra ca. 1.075.000 ældre over 65 år i 2016 til mere end 1.250.000 i 2025. Det betyder, at vi får flere ressourcestærke ældre, der har et godt helbred, til de er langt oppe i årene. Men vi får også flere ældre, der er så afhængige af hjælp, at det risikerer at gå ud over deres selvbestemmelse og oplevelse af at være en del af fællesskabet. Ældre, der har bidraget til samfundet gennem et langt liv, men som nu kan have svært ved at tale deres egen sag. De skal fortsat opleve, at de bliver hørt, og at samfundet indretter sig efter, at de bliver flere.
Derfor har regeringen prioriteret at lave et selvstændigt ældreministerium.

I publikationen "Værdighed i ældreplejen – en hjertesag" kan du læse om:

  • Styrkelse af de ældres selvbestemmelse
  • Bedre plads til de pårørende
  • Mere nærvær ved livets afslutning
  • Adgang til fællesskabet for alle