Servicetjek af frit valg på det specialiserede voksenområde

28-11-2018

Dette servicetjek giver et overblik over de overordnede rammer for det specialiserede voksenområde, eksisterende fritvalgsordninger på området og peger på barrierer og potentialer for at styrke og udvide det frie valg på eksisterende og nye områder. Servicetjekket er således primært en juridisk gennemgang af de eksisterende fritvalgsordninger.