Velfærdspolitisk analyse: Kontinuitet i anbringelser af børn og unge

14-11-2018

Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500, anbragt i en plejefamilie, hvilket svarer til 64 pct. af alle anbragte børn og unge.
Denne analyse ser nærmere på kontinuitet i anbringelser. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Resultaterne suppleres med tal fra VIVEs trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge.