Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007

25-04-2019

Denne publikation undersøger de ligestillingsmæssige konsekvenser af de ændrede regler for bodeling af pensionsopsparinger, der blev gennemført i 2007, herunder om lovændringen har medført, at kvinder sparer mere op til pension, om der oprettes flere ægtepagter, samt hvorvidt det generelt har skævvredet pensionsforhold for mænd og kvinder.