Velfærdspolitisk analyse: Kommunal variation på anbringelsesområdet

06-12-2019

Ved udgangen af 2017 var omkring 11.800 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.600, anbragt i en plejefamilie, hvilket svarer til 65 pct. af alle anbragte børn og unge. Der er dog betydelige forskelle på tværs af kommuner og landsdele. Denne analyse ser nærmere på de regionale forskelle på området.