Aftale om nedsættelse af ekspertgruppe som skal undersøge boligreguleringslovens § 5, stk. 2

27-02-2019

Aftalen er indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af den 27. februar 2019.