Årsrapport 2018

19-03-2019

Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsregnskab for 2018.

I beretningen kan læses bl.a. ledelsesberetning og forventninger til det kommende år.

I afsnittet om regnskab kan læses om bl.a. anvendt regnskabspraksis, egenkapital, likviditet og opfølgning på lønsumsloft.