Stemmeaftale om etablering af almene boliger i samarbejde med privat part med henblik på at fremme blandet boligbyggeri

27-03-2019

Mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.