Velfærdspolitisk analyse: Anbringelser uden samtykke

01-11-2019

Fra 2007 til 2017 er der sket en fordobling i andelen af anbragte børn og unge, hvor anbringelsen er sket uden samtykke fra forældrene. Denne analyse ser nærmere på anbringelser uden samtykke for at give et indblik i, hvad der kendetegner de børn og unge, som er anbragt uden samtykke, samt kommunale forskelle i hvor ofte børn og unge anbringes uden samtykke. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og udkommer i forbindelse med Ankestyrelsens rapport om emnet.