Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

02-10-2019

I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for brugerne.Derfor har vi udarbejdet en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt "modelregnskab", som det anbefales at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.