Ankestyrelsens undersøgelse af §82-indsatser i kommunerne

18-08-2020

Siden 1. januar 2018 har kommunerne iht. servicelovens §§ 82 a-c haft mulighed for at bevilge forebyggende hjælp og støtte til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer eller i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Ankestyrelsen har for Social- og Indenrigsministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes brug af §§ 82 a-c for at give viden om, hvordan kommunerne benytter bestemmelserne.