Socialpolitisk Redegørelse 2019

08-01-2020

Socialpolitisk Redegørelse sætter i år særligt fokus på anbragte børn og unge. Den giver
blandt andet nye svar på, hvordan anbragte børn klarer sig i skolen, og hvordan det går
dem i den første tid som voksne.