Velfærdspolitisk Analyse: Tidligere anbragte som unge voksne

22-01-2020

Børn og unge, der har været anbragt i løbet af barndommen, klarer sig dårligere på en række parametre som unge voksne i forhold til dem, der ikke har været anbragt. I denne analyse ses der på, hvordan 25-29-årige i 2018, der har været anbragt på et tidspunkt inden de fyldte 18 år, klarer sig senere i livet sammenlignet med de øvrige 25-29-årige i 2018, herunder om alder ved første anbringelse har betydning for, hvordan de klarer sig.