Evaluering af det sociale frikort

26-06-2020

I 2018 vedtog Folketinget lov om forsøg med et socialt frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019. Det sociale frikort er en forsøgsordning, der giver udsatte borgere med særlige sociale problemer mulighed for skattefrit at udføre arbejde med en indkomst op til 20.000 kroner pr. kalenderår. Forsøgsordningen kører frem til udgangen af 2020. Ankestyrelsen har evalueret forsøgs-ordningen mhp. at opnå en helhedsforståelse af dens muligheder, effekter og barrierer.