Redegørelse om ældreområdet 2020

12-11-2020

Regeringens ældrepolitiske redegørelse. Redegørelsen fremsættes i Folketinget den 13. november 2020 og debatteres den 27. november 2020.

Redegørelsen belyser ældreområdet inden for en række emner:

  • demografi og middellevetid
  • økonomi
  • ældres helbred
  • demens
  • mistrivsel – ensomhed og selvmord
  • hjælp og omsorg
  • boliger
  • rekruttering
  • ældre og COVID-19