VPA: Voksne modtagere af sociale indsatser 2015-2018

11-11-2020

Analysen undersøger udviklingen i antallet af voksne modtagere af sociale indsatser i perioden 2015-2018 på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Analysen viser bl.a., at antallet af modtagere er steget i perioden og at stigningstakten er faldende.