VPA: Tendenser i kommunernes brug af botilbud i andre kommuner

29-04-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Formålet med denne analyse er at belyse tendenser i kommunernes brug af botilbud uden for kommunegrænsen. Analysen er baseret på data fra 16 kommuner og viser blandt andet, at den gennemsnitlige individuelle enhedsudgift er størst for borgere bosat uden for betalingskommunen.