Handicappolitisk redegørelse 2021

12-08-2021

Handicappolitisk Redegørelse 2021 giver et overblik over en bred vifte af initiativer på nationalt niveau i 2019 og 2020 til gavn for mennesker med handicap.

I redegørelsen præsenterer de enkelte ministerier de væsentligste initiativer i de seneste to år for at fremme ligebehandling af mennesker med handicap i relation til de bærende principper i FN’s handicapkonvention. Redegørelsen er udarbejdet i regi af Ministeriernes Handicapudvalg, som er et tværministerielt udvalg med Social- og Ældreministeriet som formand.