Andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper

21-12-2021

Udvalget har til formål at komme med alternative forslag til prisfastsættelse af andelsboligforeninger, der anvender den offentlige vurdering.