Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

04-06-2021
Publikationsforside

En række initiativer styrker indsatsen for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Handlingsplanen skal bl.a. forbedre samarbejdet mellem Centrene for Seksuelt Misbrugte og behandlingspsykiatrien, opkvalificere medarbejdere i kommunerne, styrke brugerinddragelsen og understøtte organisationerne på senfølgeområdet.