Individhenførbare udgiftsdata på socialområdet 2021

29-06-2021
Rapportens forside

Formålet med rapporten er at afdække kommunernes nuværende praksis med registrering af udgifter fordelt på CPR-numre på tværs af indsatser både på voksenområdet og børne- og ungeområdet gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser. Afdækningen viser overordnet set, at kommunerne i høj grad registrerer udgifter fordelt på CPR-nummer i økonomisystemerne.