Analyse af tilsyn med almene boligorganisationer

21-05-2021

Som en del af Grøn Boligaftale 2020 blev det besluttet at udarbejde en analyse af kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer.