Evaluering af de delvis lukkede afdelinger

25-03-2021
Socialstyrelsen-rapport: Evaluering delvis lukkede afdelinger, marts 2021, forside

Evalueringen skal belyse, hvorvidt delvist lukkede afdelinger med deres særlige beføjelser lever op til formålet om at kunne fastholde de unge i et positivt pædagogisk behandlingsforløb. Endvidere er formålet med evalueringen at opnå viden om denne type afdelinger, deres målgrupper, indholdet af den pædagogiske behandling på afdelingerne samt indsatsens resultater og eventuelle udfordringer i forhold til de unge.