Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

25-03-2021
Socialstyrelsen-rapport: Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, marts 2021, forside

Evalueringen har til formål at belyse anbringelsessteders personales og plejefamiliers kendskab til og fortrolighed med voksenansvarsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Derudover er formålet at frembringe viden om den konkrete anvendelse af loven i praksis og herunder afdække, hvorvidt anbringelsessteders personale og plejefamilier har fået tilstrækkelige handlemuligheder til at sikre omsorgen for anbragte børn og unge.