Indsatsen på åbne døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, der er kriminalitetstruede eller har begået kriminalitet

25-03-2021

Ankestyrelsen har undersøgt indsatsen til børn og unge, der har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede, med fokus på de åbne døgninstitutioner og opholdssteder målrettet denne målgruppe. Undersøgelsen ser bl.a. på, hvilke rammer, strukturer og pædagogiske tilgange der anvendes til målgruppen. Der ses desuden på praksis for anmeldelse af vold og trusler m.v.