Velfærdspolitisk Analyse: Opholdsvarighed på forsorgshjem og herberger 2000-2019

25-03-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Brugere af forsorgshjem og herberger udgør omkring en tredjedel af alle personer i hjemløshed. I denne analyse belyses udviklingen i opholdsvarigheden på forsorgshjem og herberger i perioden 2000-2019, samt hvordan opholdsvarigheden varierer efter køn, alder og forsørgelsesgrundlag.