VPA: Underretninger og sociale foranstaltninger fordelt på herkomst

08-03-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Sammenholder man forholdet mellem underretninger og anbringelser, er der betydelige forskelle afhængigt af børns herkomst. For 0-5-årige med dansk oprindelse blev der underrettet om ca. 8 gange så mange børn, som der var anbragt i 2019. Blandt 0-5-årige med oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet blev der modtaget underretninger om ca. 34 gange så mange børn, som der var anbragt i 2019.