Fremme af bygge- og bofællesskaber

17-11-2021

Arbejdsgruppens overordnede formål har været at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der er i forbindelse med etablering af byggefællesskaber og almene bofællesskaber, herunder bofællesskaber med blandede ejerformer.