Landsbyggefondens ind- og udbetalinger og driftsstøttesystem

29-09-2021

Som led i den politiske aftale ”Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020” af 19. maj 2020 blev der blandt andet aftalt en analyse af Landsbyggefondens ind- og udbetalinger, herunder driftsstøtteordningerneog huslejemodellen, med det overordnede formål at gøre støtteordningerne i den almene boligsektor mere gennemsigtige og enkle.