Velfærdspolitisk Analyse: Hvad sker der efter hjemløsheden?

17-09-2021
Velfærdspolitisk Analyse forside

Denne analyse ser på hjemløse i 2017, som ikke er registreret som hjemløse i 2019. Den belyser, hvordan hjemløshedssituation, køn, alder og uddannelse hænger sammen med, om man er ude af hjemløsheden to år senere. Den ser også på, hvad der kendetegner de tidligere hjemløses situation i forhold til forsørgelsesgrundlag, og om de modtager indsatser efter serviceloven.