Den almene boligsektors vedligeholdelse og henlæggelser

08-04-2022

Analysen undersøger den almene boligsektors udgifter til vedligeholdelse, herunder udviklingen i henlæggelser til vedligeholdelse.