Organisering af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

29-04-2022

VIVE har designet og gennemført en analyse af organiseringen af den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje for Social- og Ældreministeriet. Rapporten viser, at tværfaglig organisering giver medarbejdere en oplevelse af fællesskab om borgerne og bidrager til at sætte borgeren i centrum.