Årsrapport 2020

15-08-2022
Årsrapportens forside

Årsrapporten omhandler Social- og Ældreministeriets gennemgang af de kommunale revisionsberetninger som led i ministeriets tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område for regnskabsåret 2020. Gennemgangen af revisionsberetningerne berører de områder, som omhandler ydelser og tilskud på ministeriets område, der var omfattet af den dengang gældende regnskabsbekendtgørelse. Foruden resultaterne af gennemgangen af revisionsberetningerne for regnskabsåret 2020 sammenholder rapporten også dette års resultater med tidligere års resultater.