Rapport fra Udvalget for huslejenævnenes organisering

23-02-2022

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftalte som en del af aftalen om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger at nedsætte et udvalg med det formål at analysere, hvordan indsatsen for at løse tvister mellem lejere og udlejere mest hensigtsmæssigt organiseres. Udvalget om huslejenævnenes organisering har i den nu udgivne rapport opstillet forskellige mulige løsninger til en mere hensigtsmæssig organisering af huslejenævnene.