Afrapportering af Social- og Ældreministeriets undersøgelse af kommunernes udgifter til efterværnsområdet i 2020

08-06-2022

Som en del af aftalen om Børnene Først blev det besluttet at iværksætte en grundig analyse af, hvordan eksisterende midler til efterværn bruges i dag. Social- og Ældreministeriet har på den baggrund gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes udgifter til efterværn i 2020. Resultaterne fra analysen præsenteres i denne afrapportering.