En analyse af efterværn og støtte set fra de unges perspektiv

22-06-2022

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har undersøgt erfaringer med overgangen til voksenlivet fra unge med kontakt til det sociale system – på baggrund af interviews med 30 unge i udsatte livssituationer. Undersøgelsen indgår i et større analysearbejde som led i nytænkningen af efterværnsområdet som beskrevet i aftalen 'Børnene Først'.