Strategi for udvikling af den sociale indsats

02-06-2022

Strategi for udvikling af den sociale indsats sætter rammerne for Social- og Ældreministeriets målrettede arbejde med at udvikle og udbrede virksomme indsatser. Den første version af strategien (SUSI 1.0) blev lanceret i 2017, og den har vist sig succesfuld i forhold til at systematisere indsatsudviklingen og ministeriets samarbejde med kommuner, regioner, civilsamfunds-organisationer og leverandører om udvikling af sociale indsatser. Erfaringerne med strategien har dog også vist et behov for videreudvikling, og derfor lanceres nu en revideret version (SUSI 2.0).