Ungepanelet om efterværn

22-06-2022

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har nedsat et ungepanel af nuværende og tidligere anbragte unge mellem 18 og 26 år, som har bidraget med deres viden og erfaringer i forhold til efterværn. VIVE har afrapporteret hovedpointerne i Ungepanelets drøftelser. Rapporten indgår i et større analysearbejde som led i nytænkningen af efterværnsområdet som beskrevet i aftalen 'Børnene Først'.