Den danske handlingsplan for implementering af den Europæiske Børnegaranti

11-05-2022

Social- og Ældreministeriet har i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Skatteministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udarbejdet den danske handlingsplan for implementeringen af Den Europæiske Børnegaranti.

Rådshenstillingen om oprettelsen af en Europæisk Børnegaranti blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 14. juni 2021 og har til formål at forebygge og bekæmpe social udstødelse og sikre adgang til såkaldte 'nøgletjenester' af høj kvalitet for børn i nød.